TECH Line trådlös AI - Framtidens gräsklippning är här

Trådlös innovation möter banbrytande prestanda

Upplev framtiden av gräsklippning med TECH Line trådlösa AI-robotgräsklippare. Vår nyaste modell representerar det absolut senaste inom trädgårdsteknologi och erbjuder en oöverträffad kombination av kraft, precision och intelligens.Fokus på nya TECH Line robotgräsklippare.

TECH line kabelfria robotar är en multiteknologisk innovation genom att eliminera behovet av en kanttråd och införliva exklusiv smart teknik i klippsystemet. 

Integreringen av RTK-sensorteknologin använder precisionskorrigeringar i realtid för att förbättra delning av positionsdata som erhållits från satellitsystem. 

Detta möjliggör virtuell kartläggning i realtid av arbetsområdet och optimering av klippalgoritmen. Techline AI är därför kapabel att anpassa sig till förändringar autonomt och placera den bland de 5.0-teknologiska enheterna. Det betyder att den inte bara är mer flexibel och hållbar utan också mer anpassad till mänskliga behov.


Ett system. Flera fördelar.

TECH Line kabelfria robotar överträffar klassiska gräsklippare i flera viktiga aspekter:

Praktisk: Styr din robot via appen och ser hur den virtuellt kartlägger klippområdet

Hastighet: Anpassa arbetsområdet enkelt och effektivt

Tidsbesparande: Frigör värdefull tid att njuta av din trädgård

Hållbarhet: Med komponenter av högsta kvalité, garanterar vi en längre livslängd än andra modeller på marknaden

Precision: Tack vare exakt positionsbestämning ner till centimeter nivå  kan specifika klippområden konfigureras


Molnsystemet.

En fast antenn sparar kontinuerligt datakoordinater på en molnplattform utvecklad av Zucchetti Centro Sistemi. Med hjälp av en 4G-anslutning bearbetas den insamlade informationen av Ambrogio AI för att förbättra dess positioneringsnoggrannhet.Varje robot kan komma åt korrigeringsdata från en antenn inom en maximal radie av 15 km.

Det finns ingen teoretisk gräns för antalet robotar som kan komma åt data från samma antenn. Precis som flera robotar kan följa och utbyta kartor lagrade i molnet.Och vad händer om täckningen behöver utökas? Detta kan göras genom att komma åt molndata för att identifiera antennernas position.Gräs mappning.

Ambrogio AI-linjen tillhandahåller två metoder för att kartlägga skärområdet via Remote-appen:

virtuell ritning: gör att du virtuellt kan rita omkretsen av skärområdet på en karta

robotguide: låter dig guida din assistent längs omkretsen och runt de uteslutna områdena. Flera kartor kan skapas för varje robot, som alla lagras i molnet: Techline växlar sömlöst mellan olika konfigurationer med bara ett klick, beroende på dina klippkrav.

Behöver du räkna om robotens väg? Med efterredigeringsfunktionen i appen kan du ändra klippomkretsen praktiskt taget utan att fysiskt behöva styra roboten till det specifika område i trädgården som behöver ändras. Dessutom, med de föreslagna kartsystemen, kan en Techline-återförsäljare på distans skapa trädgårdskartan med hjälp av virtuell ritning. Detta gör att kunderna kan använda roboten omedelbart efter uppackning, eftersom alla nödvändiga justeringar av kartläggningen kan göras med funktionen "efterredigering".


Klippteknik.

Techline robot är designad för att klippa gräs efter en systematisk väg. Föreställ dig att din robot måste göra ett kort stopp på grund av regn eller ett tomt batteri. Dess förmåga att bestämma sin exakta position på skärbanan gör att den kan återuppta sin aktivitet från exakt den plats där den stannade.

Varje robot är utrustad för att hantera både dynamiska och fasta hinder inom skärområdet. Den följer samma väg från startpunkten till slutpunkten och vice versa, med hjälp av "spegelmetoden". För att begränsa effekten av "trampat gräs" ändras riktningen på klippbanan varje gång arbetsområdet är färdigställt.TECH Line robotgräsklippare har 6 stycken olika modeller av trådlösa robotgräsklippare. de använder sig av liteolika tekniker som RTK navigering, utraljud samt grässensorer för att läsa av omgivningen i de olika trädgårdarna. Robotgräsklipparna finns från 1000 m2 upp till 30 000m2


NEXTTECH L X4 U-RTK

Trådlös robotgräsklippare L X4, 5500 M2


upp till 5500 m2, lutningar 45%.

L X4 4WD U-RTK

upp till 5500 m2, lutningar 60%.

L X6 U-RTK

upp till 10000 m2, lutningar 45%.

NEXTTECH L X4 U-RTK
L X6 4WD U-RTK

upp till 10000 m2, lutningar 65%.


L X45 U-RTK

upp till 30000 m2, lutningar 45%.

L X2 ZR EVO

upp till 5500 m2, lutningar 45%.


ZCS sensorer.

Designade internt av Zucchetti Centro Sistemi, radar- och ultraljudssensorerna är Techline AI-robotarnas tekniska hjärta.

Oavbruten funktion

De fungerar under alla väderförhållanden och när som helst på dygnet. De tål gräsklipp, lera, regn och mörker för ett konsekvent och oklanderligt klippresultat.
Gräsradar med artificiell intelligens

Radarn avger en signal och tar emot en reflekterad signal från ytan som roboten rör sig på. Genom att använda artificiell intelligens kan roboten :identifiera vilken typ av yta den för närvarande befinner sig på arbete på gräsytorundvik begränsade områden 

Sensorn förblir opåverkad av både bra och dåliga väderförhållanden, vilket säkerställer oavbruten drift även i utmanande miljöer.

Hindersensor med ultraljud

Sensorn gör att robotarna kan upptäcka hinder exakt och säkert, oavsett deras storlek och vilken typ av miljö de befinner sig i.

Detta högteknologiska detekteringssystem gör att Ambrogio AI-robotarna kan manövrera sömlöst i varje hörn av trädgården, inklusive trånga eller svåråtkomliga utrymmen, utan att behöva ta bort hinder.

Drop-off sensor med ultraljud

Denna sensor representerar banbrytande teknologi som gör att robotarna kan upptäcka närvaron av raviner eller ojämn terräng på marken.

Med hjälp av ultraljudsradarteknik identifierar den potentiella faror och förhindrar oavsiktliga fall, vilket säkerställer större säkerhet för både roboten och de omgivande områdena.Ingen signal? Inget problem.

Det kan finnas vissa områden som RTK inte kan nå, till exempel områden som är avskärmade av naturliga hinder eller byggnader.

I avsaknad av en signal förlitar sig Techline roboten på sin unika sensorteknologi för att fortsätta röra sig inom arbetsområdet.Den identifierar kanterna på skärområdet och alla utsedda undantagsområden samtidigt som den kontinuerligt söker efter en pålitlig satellitsignal.

Med möjligheten att integrera en kantkabel är sensortekniken ett pålitligt alternativ för att säkerställa oavbruten drift även när det inte finns någon signal och för att njuta av en gräsmatta som överträffar förväntningarna.